Kontakt

Gdańsk

Koordynator projektu: Aleksandra Kalita, o.kalita@hospicja.pl, tel.: 501 693 445
Koordynator wolontariatu: Anna Włodkowska, a.wlodkowska@hospicja.pl, tel: 668 450 743

Gdynia

Koordynator wolontariatu: Justyna Cyman, hospicjum.wolontariat@wp.pl, tel.: 501 769 915

Sopot

Koordynator wolontariatu: Elżbieta Bęben, ebeben@caritas.pl, tel.: 600 048 122

Puck

Koordynator wolontariatu: Beata Gruchała, b.gruchala@hospitium.org, tel.: 600 461 985

Copyright 2012-2015 by Pola Nadziei

Wykonanie: Studio Mediana